Danske forskere med i to nye internationale projekter om bæredygtige fødevarer

08-07-2020

ERA-nettene SUSFOOD2 og CORE Organic har sammen udvalgt 12 nye, multinationale projekter, som får i alt 9,5 mio. euro til udvikling af bæredygtig, økologisk fødevareproduktion. Danske forskere deltager med støtte fra GUDP i to af projekterne.

Forskere fra henholdsvis Aarhus Universitet og Københavns Universitet kommer med i to nye ERA-netprojekter inden for udvikling af bæredygtig, økologisk fødevareproduktion.

Det er de to ERA-net SUSFOOD2 og CORE Organic, der sammen har udbudt en pulje på 9,5 mio. euro til nye projekter og nu har udvalgt 12 projektet.

To af projekterne har dansk deltagelse, og det er GUDP, der medfinansierer de danske deltagere med i alt 3,7 mio. kroner.

Cirkulær tankegang

Grundtanken bag alle tolv projekter er, at cirkulære fødevaresystemer i fremtiden bør erstatte den lineære produktionsform, vi har i dag. Projekterne skal dermed fremme folkesundhed og fødevaresikkerhed gennem variererede, sunde, sikre og spændende fødevarer.

De to projekter med dansk deltagelse hedder FERBLEND og SYSORG. FERBLEND arbejder med cirkulær økonomi gennem fermentering af sidestrømme fra planteolie- og mejeriindustrien, mens SYSORG udvikler agro-økologiske fødevaresystemer som model for bæredygtig fødevareproduktion i Europa og Nordafrika.

Et ERA-net er et internationalt samarbejdsprogram under EU, der støtter forsknings- og innovationsprojekter inden for udvalgte områder – i dette tilfælde på landbrugs- og fødevareområdet. Projekterne er finansieret af nationale midler, som deltagerlandene skyder ind i en fælles pulje. De danske midler bevilliges gennem GUDP.