33 plantebeskyttelsesmidler skal udfases, den første fremtidige frist er fra den 31. juli 2020

02-07-2020
Pesticider

Den første fremtidige udfasningsdato er den 31. juli 2020, hvor et produkt ikke længere må sælges. De øvrige produkter har en slutdato for salg, der enten ligger lidt længere ud i fremtiden eller tilbage i tiden.

De produkter, hvor datoen ligger tilbage i tiden, er ved en fejl ikke kommet med på bilag 3 i tidligere stofbekendtgørelser. Det rettes der op på nu.

Se den nye bekendtgørelse nr. 1025 af 26. juni 2020 her