1,3 tons stillehavsøsters ulovligt udsat i Horsens Fjord

03-07-2020

Flere episoder af ulovligt udsatte stillehavsøsters er forekommet i den sydlige del af Horsens Fjord de senere år, og igen i år er der foretaget en ulovlig udsætning, som måtte fjernes og køres til destruktion.

Miljøstyrelsen fik fornylig en henvendelse om ulovlig udsættelse af stillehavsøsters i Horsens Fjord, og det er ikke første gang, at det sker. Derfor rykkede Naturstyrelsen ud og fjernede 1,3 tons stillehavsøsters og kørte dem til destruktion.

Stillehavsøsters er naturligt hjemmehørende i Japan og Sydøstasien. I Danmark findes arten i store forekomster i Vadehavet og Limfjorden og forekommer desuden flere steder langs kysterne i de indre farvande. Stillehavsøsters er invasiv i Danmark, og arten kan have en høj påvirkning på hjemmehørende arter og økosystemer i de områder, hvor den forekommer.

Stillehavsøsters kan kendes på de meget foldede og skarpe skaller, dog varierer stillehavsøsters i udseende, da formen afhænger af hvilken bund den vokser på.

Uanset om der er tale om kæledyr, fisk, krebs, planter eller andre organismer, skal man være særligt varsom med at introducere arterne uden for deres naturlige levesteder. Det er nemlig ikke tilladt at udsætte ikke naturligt vildtlevende arter i den danske natur uden forudgående dispensation fra Miljøstyrelsen.

Fælles for de invasive arter er, at de ved menneskets hjælp bliver spredt uden for deres naturlige udbredelsesområde og derefter har en negativ påvirkning på det lokale økosystem. Det samme gælder for stillehavsøsters, der er introduceret i store dele af verden i akvakultur, hvorfra arten har spredt sig til naturen. Arten er desuden spredt med ballastvand og som ”bevoksning” på skibsskrog.

For invasive arter gælder, at det er både billigere og bedre for naturen at forhindre artens introduktion, etablering og spredning frem for at bekæmpe arten, når den først er etableret

Hvis du er i tvivl i forbindelse med udsætning af arter i naturen, så kontakt Miljøstyrelsen.

Læs mere om stillehavsøsters her