Visse ældre lastbiler og busser undtages midlertidigt fra lovforslag om miljøzoneregler

27-01-2020
Luft

Nyt lovforslag om digital håndhævelse af miljøzoner undtager de såkaldte EURO-5- og EEV -lastbiler og –busser for eftermontering af partikelfiltre 1. juli 2020

Aalborg

Folketinget vedtog den 7. maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.

Reglerne, der træder i kraft fra 1. juli 2020, betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler købt før 1. oktober 2009, kun har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, hvis de har monteret et partikelfilter.

Et nyt lovforslag, som netop er sendt i høring, undtager dog midlertidigt visse ældre lastbiler og busser for eftermontering af partikelfiltre. Det drejer sig om de såkaldte EURO-5- og EEV -lastbiler og –busser. Formålet med dette nye lovforslag er at sikre, at der ikke gøres forskel på EURO-5- og EEV -lastbiler og –busser, som er købt før og efter 1. oktober 2009, hvor EURO 5 blev et obligatorisk miljøkrav for nye lastbiler og busser.

Loven fra maj måned medførte et skift fra regulering af køretøjer ud fra miljøkrav (euronorm) til i stedet at regulere dem ud fra alder (første registreringsdato). Skiftet er sket med henblik på at kunne kontrollere miljøzonerne via kameraovervågning og aflæsning af nummerplade.

I lovforslaget, der netop er sendt i høring, foreslås ingen ændring i de krav, der gælder fra 1. juli 2022, hvor partikelfilter bliver et krav for alle EURO-5 og EEV -lastbiler og -busser, der skal køre ind i miljøzonerne. Undtagelsen i lovforslaget betyder altså, at der ikke skal søges om dispensation for de nævnte køretøjer frem til og med 30. juni 2022, såfremt lovforslaget vedtages.

Lovforslaget, der er sendt i høring 16. januar 2020, har til hensigt at stramme håndhævelsen i miljøzoner ved at indføre automatiseret kontrol baseret på digital aflæsning af nummerplader.

For yderligere oplysninger:

Jytte Boll Illerup, Obfuscated Email