Tillidsbaseret miljøtilsyn får positiv modtagelse

07-01-2020
Grøn virksomhed Industri

Flere danske virksomheder oplever Miljøstyrelsens dialog- og tillidsbaserede tilsynsbesøg som konstruktive og brugbare i deres miljøindsats.

Jernstøberiet Tasso i Odense arbejder proaktivt med miljø

Tilsynsbesøg fra Miljøstyrelsen lyder umiddelbart ikke som noget virksomheder ser frem til. Men siden 2017 har blandt andre Miljøstyrelsen arbejdet med en ny tilgang til miljøtilsyn, hvor virksomheder, som er proaktive på miljøområdet, i højere grad mødes med dialog og tillid.

Og den nye tilgang til miljøtilsynet bliver taget godt imod hos virksomhederne. Det viser en rundspørge, som Miljøstyrelsen har foretaget blandt udvalgte virksomheder.

- Når vores sagsbehandlere møder virksomhederne med dialog og tillid oplever de ganske enkelt, at vores tilsynsbesøg kan bidrage til virksomhedens grønne udvikling. Og det billede understøttes nu også af vores rundspørge, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Inger Bergmann.

Miljø er blevet et konkurrenceparameter

Hos flere danske virksomheder har tilgangen til miljø ændret sig fra primært at være en omkostning til nu at være et vigtigt konkurrenceparameter. Det gælder blandt andet hos jernstøberiet Tasso i Odense.  

- Hos Tasso producerer vi støbejernsprofiler, og vi lægger ikke skjul på, at den type produktion kræver store mængder energi. Derfor har vi siden 2010 arbejdet strategisk og operationelt med bæredygtighed. Med vores mangeårige og systematiske arbejde med bæredygtighed betragter vi Miljøstyrelsens tilsynsbesøg som en mulighed for at afprøve nye ideer og tiltag således, at vi kontinuerligt udvikler og forbedrer vores indsatser, fortæller teknisk chef hos Tasso, Bjarne Faurbye.

- I stedet for at lade energien fra vores produktion gå til spilde, sender vi eksempelvis overskudsvarmen ud til 250 husstande her i Odense via fjernvarmenettet. Ved på denne måde at tænke bæredygtighed ind i vores produktion, gør vi samtidig noget godt for klimaet, bundlinjen og vores naboer. På sigt håber vi, at sådanne miljøtiltag kan være med til at differentiere os positivt overfor vores nuværende og potentielle kunder.

Samme melding lyder fra Herluf Nielsen, fabrikschef hos Rockwool Ø. Doense.

- Vores processer og produktionsudstyr er komplicerede og tunge, så vi bliver nødt til hele tiden at være en skridt foran på miljøområdet. Vi er nødt til at være forudseende for miljø er blevet et vigtigt konkurrenceparameter for os. Og i den sammenhæng oplever vi Miljøstyrelsens tilsynsbesøg som konstruktive.

Stadig mulighed for sanktioner

Beslutningen om at lægge vægt på dialog og tillid i miljøtilsynet blev besluttet i 2017 af den daværende VLAK-Regering.

Men selvom virksomheder, som arbejder proaktivt med miljø, nu i højere grad mødes med dialog og tillid, er der stadig mulighed for at sanktionere virksomheder, som ikke lever op til deres ansvar.

- Vi har stadig mulighed for at sanktionere, hvis vi oplever gentagne overskridelser af regler og beskyttelseshensynet. Men hvis viljen er til stede, vil vi først forsøge med fokuseret vejledning og dialog, fortæller Inger Bergmann.

Læs mere om kontrolstrategien her. (https://mst.dk/erhverv/industri/kontrolstrategi/)

Se teknisk chef hos Tasso A/S, Bjarne Faurbye, fortælle om, hvordan slaggen fra produktionen af støbejernsprofiler genbruges:

For yderligere oplysninger kontakt:

Marianne Ripka, Kemiinginiør i Miljøstyrelsen, 72 54 44 37, Obfuscated Email