Sagsbehandlingstatistik for husdyrsager

15-01-2020
Landbrug

Opgørelse af kommunernes sagsbehandling af husdyrsager vil fremover kun ske én gang årligt. Opgørelser siden 2013 kan nu ses samlet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fremover vil opgørelser af kommunernes sagsbehandling af husdyrsager ske årligt, hvor det tidligere er sket hvert halve år. Vi har samlet de årlige opgørelser på denne side:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/

Den seneste opgørelse er således for 2018, og den har ikke været offentliggjort endnu. I 2018 afgjorde kommunerne næsten 1000 sager om godkendelse eller tilladelse til husdyrbrug. Sagerne fordeler sig med ca. en tredjedel efter den gamle husdyrgodkendelseslov og to tredjedele efter den nye husdyrbruglov.

Op til lovændringen den 1. august 2017, hvor den nuværende husdyrbruglov trådte i kraft, blev der indsendt usædvanlig mange ansøgninger. Det har givet sig udslag i en forventelig længere sagsbehandlingstid og et større antal igangværende sager i kommunerne.

Sagsbehandlingstiden i 2018 er opgjort til 4,2 måneder som gennemsnit for alle sagstyper og alle kommuner.

Den såkaldte sagspukkel toppede med udgangen af 2017, og nu skrumper den igen, hvilket er meget positivt. Sagspuklen defineres som igangværende, aktive sager, hvor sagsbehandlingstiden har overskredet målsætningen. Sagspuklen er dog stadig større end for et par år siden. Med udgangen af 2018 var sagspuklen på 104 sager, hvilket var en 21 procents reduktion i forhold til 2017, men dog 20 procent større end i 2016.