Odderen kan være under spredning til Sjælland

31-01-2020

Oddere kan sprede sig til Sjælland i fremtiden. Det vurderer Aarhus Universitet.

Odderen var i slutningen af 1950'erne udbredt i det meste af Danmark, men en undersøgelse i 1980 viste, at den danske bestand var gået drastisk tilbage, og der blev iværksat en række forvaltningsmæssige tiltag.

Bestandsudviklingen har siden været positiv, og odderen lever nu i stort set hele Jylland. I 2007 fastslog DNA-analyser af prøver fra ekskrementer, at der også stadig findes odder i Vestsjælland.

Den sjællandske odderbestand er dog meget lille, mens odderen igennem en årrække har været i fremgang i Jylland og senest spredt sig til bl.a. Fyn. I Sverige har odderen ligeledes spredt sig til det sydlige Sverige.

Miljøstyrelsen har nu fået en faglig vurdering af mulighederne for, at oddere fra de fynske og sydsvenske bestande på et tidspunkt selv vil kunne finde vej til Sjælland, samt en vurdering af, hvorvidt eventuelt naturligt indvandrede oddere på et tidspunkt kan etablere en egentlig sjællandsk odderbestand

Set i lyset af odders rekolonisering af bl.a. Sydsverige vurderer Aarhus Universitet nu, at der kan ske naturlig indvandring til Sjælland herfra. Formentlig kan odder også sprede sig til Sjælland fra Fyn/Langeland, men sandsynligheden for indvandring fra Sverige vurderes at være størst.

Læs notat fra DCE her