Ny rapport om CØ-nedrivninger

10-01-2020
Grøn virksomhed

"Cirkulær forretning for DM&E Entreprenører - Gør branchen fremtidssikret" er navnet på en ny rapport fra DM&E Entreprenører.
DM&E har gennem projektet ”Cirkulær forretning for DM&E Entreprenører” opnået en række værdifulde erfaringer, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at højne og forbedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald også kendt som cø-nedrivninger.

DM&E´s medlemsvirksomheder har vist stor interesse for projektet og opbakningen til kurser og temadage, har været stor. Der er gennem perioden afholdt arrangementer, som har behandlet emner indenfor bl.a. nedrivning, genanvendelse og afsætningsmuligheder.
Tre nedrivningsprojekter er gennemført som almindelige traditionelle nedrivninger, hvor der ikke er foretaget særlige initiativer for at øge eller forbedre genanvendelsen. Disse projekter er valgt for at opsamle konkrete data for den nuværende situation - både med hensyn til genanvendelsespotentiale, affaldsmængder, tids- og ressourceforbrug samt logistik. Tre nedrivningsprojekter er gennemført, hvor der er taget særlige initiativer for at højne eller forbedre genanvendelsen; CØ-nedrivninger.
For CØ-nedrivningsprojekter opnås en CO2 besparelse kontra traditionel nedrivning. Størrelsen af besparelsen beror på, hvilke materialer, som er mulige at genbruge fra det pågældende nedrivningsprojekt. Omkostninger forbundet med CØ-nedrivningen kontra traditionel nedrivning er større, men hvor der er mulighed for en vis omsætning i form af efterfølgende materialesalg, kan den totale omkostning godt være rentabel for CØ-nedrivningen.
En af de største udfordringer med implementering af cirkulær forretning indenfor bygge- og anlægsaffald er at afsætte nedrivningsmaterialer og produkter højere oppe i affaldshierarkiet end man gør i dag, og stadig opnå den samme eller en bedre økonomisk forretning. Ift. afsætningen og håndteringen af disse materialer forekommer der stadig en stor mangel på viden, og manglende erfaring med dette udgør en af de største udfordringer.

Læs hele rapporten her Cirkulær forretning for DM&E Entreprenører - Gør branchen fremtidssikret