Ny DNA-teknologi kan reducere gartneriernes forbrug af pesticider

24-01-2020

Gartnerne vil i fremtiden kunne skære en tredjedel af pesticidforbruget til potteplanter og grønsager i væksthuse ved at bruge et nyt analyseredskab, som bygger på DNA sekventeringsteknologi.

Ny DNA-teknologi kan i fremtiden blive et vigtigt arbejdsredskab for gartnerne, som vil skære ned på pesticidforbruget. Den nye teknologi bliver udviklet i projektet MicDoc 1.0 med støtte fra GUDP, og analysemetoden bagved bygger på den nyeste DNA-sekventeringsteknologi.

Analysemetoden skal hurtigt og nemt kunne give svaret på, om en afgrøde er så alvorligt angrebet af sygdom eller skadedyr, at den skal behandles.

Store reduktioner

Den nye analysemetode vil blive let at bruge og vil kunne reducere både pesticidforbruget og spildet i gartneriproduktionen markant.

Projektpartnerne bag MicDoc1.0-projektet forventer, at DNA-analysen kan halvere behandlingshyppigheden i danske gartnerier og dermed reducere gartneriernes pesticidforbrug til prydplanter og grøntsager med 35 procent.

”Tabene i planteproduktion som følge af mikrobielle sygdomme kan minimeres, hvis sygdommen bliver opdaget i tide. Hvis man behandler tidligt, før sygdommen har etableret sig, får man en mere effektiv behandling, og dermed et mindre behov for pesticider,” forklarer Mai-Britt Brøndum fra Teknologisk Institut.

På længere sigt vil metoden formentlig også kunne brugs i landbruget til afgrøder som korn, raps og kartofler.

Nanopore DNA-teknologi

MicDoc1.0-projektet bruger den nye DNA-sekventeringsteknologi Nanopore i udviklingsarbejdet. DNA-sekvensering har tidligere været meget bekostelig, men teknologien er nu er blevet så billig, at det er realistisk at bruge den til diagnosticering af plantesygdomme på det enkelte gartneri.

”De tidligere DNA-sekventeringsmetoder har været så dyre, at det ikke har kunnet betale sig at bruge dem til forebyggende analyser,” siger projektleder Mai-Britt Brøndum, seniorspecialist i planteteknologi ved Teknologisk Institut.

”Men med de nye, billigere teknologier er det blevet muligt at lave en rentabel, bedre og mere sikker overvågning af planteproduktion.”

Fakta

Projekttitel: MicDoc1

Projektdeltagere: Teknologisk Institut, Aarhus Universitet Grotek Consulting, GPS Agro, J.H. Planter Aps, Østervang Sjælland A/S, Fasion Flowers Aps, Førlev Gods, Ødemark og Saltø Godser 

Projektperiode:
01-07-2019 til 30-06-2022

Bevilliget beløb:
7.044.468 kr. 

Kontakt: Mai-Britt Brøndum
Obfuscated Email