National affaldsplan afventer klimapartnerskaber

30-01-2020
Affald

Danmarks næste nationale affaldsplan skal bl.a. løfte genanvendelsen via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Affaldsplanen kommer i høring senere i år sammen med de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og den reviderede affaldsbekendtgørelse.

Miljøministeren fremsætter i dag et lovforslag, som giver hjemler til den nationale plan for forebyggelse af affald og den nationale plan for håndtering af affald. Det fremsatte forslag skal sikre, at nye EU-krav til forebyggelse og håndtering af affald kan gennemføres i Danmark.

Regeringen har endvidere igangsat en række klimapartnerskaber, herunder et partnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi, som skal afrapportere sine anbefalinger til regeringen i marts.

Regeringen forventer, at klimapartnerskaberne blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra affald. Regeringen ønsker at inddrage disse anbefalinger i arbejdet med den nationale affaldsplan. Derfor vil den nye nationale affaldsplan, den reviderede affaldsbekendtgørelse samt de branchefælles standarter for indsamling og sortering af husholdningsaffald komme i høring senere på året, efter klimapartnerskaberne har præsenteret deres anbefalinger.

Som Miljøstyrelsen oplyste i januar 2019, kan kommunerne vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring.

Miljøstyrelsen er klar over, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og stiller sig gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

For yderliere oplysninger

Anne Elizabeth Kamstrup, kontorchef i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email