Miljøstyrelsen forlænger godkendelserne for træbeskyttelsesmidler

16-01-2020
Biocider

Miljøstyrelsen forlænger godkendelserne for træbeskyttelsesmidler med indhold af propiconazol indtil 30.april 2024.

Midler til private med indhold af propiconazol over 0,3 % forlænges dog ikke ud over 1.maj 2020, jf. stoffets nye klassificering iht. 13. ATP fra denne dato. Der forventes en beslutning om fornyelsen af aktivstoffet propiconazol senest 30.marts 2021.

Vi vil også gerne henvise til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af godkendelsen af propiconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8.