Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 2. halvår 2019

28-01-2020
Landbrug

Nu er det igen tid til at kommunerne skal kvalitetssikre data, inden Miljøstyrelsen trækker data til statistikken fra husdyrgodkendelse.dk. Miljøstyrelsen beder kommunerne om at indsende eventuelle rettelser hurtigst muligt og senest mandag den 20. februar 2020.

Da der endnu findes to versioner af husdyrgodkendelse.dk, skal kvalitetssikringen følge to procedurer.

For ansøgninger, der ligger i det gamle husdyrgodkendelse.dk sendes eventuelle rettelser til Obfuscated Email, og Miljøstyrelsen vil så foretage rettelserne i den gamle version af husdyrgodkendelse.dk.

For ansøgninger, der ligger i det nye husdyrgodkendelse.dk, skal kommunerne selv foretage rettelserne direkte i skemaets sagshistorik. Man finder sagshistorikken i bunden af det enkelte skemas ”Funktioner-fane”. I listen der viser skemaets sagshistorik er der mulighed for at redigere de forskellige datoer. Se disse skærmprint. 

Årlig statistik fremover

Da der nu kun opgøres statistik én gang årligt (se nyhed herom fra 15-1-2020)er opgørelsen for første halvår 2019 ikke offentliggjort. Hvis man har nye rettelser til første halvår, kan de derfor komme med nu. Senere på året vil den samlede opgørelse for 2019 blive offentliggjort, og næste gang kommunerne bliver bedt om at kvalitetssikre data bliver først i begyndelsen af 2021.

Hvis I har brug for flere oplysninger

Få flere oplysninger i dette notat til kommunerne

Spørgsmål vedrørende kvalitetssikring af statistikken kan sendes til Obfuscated Email.