Invitation til afsluttende workshop om efterbrugsmodul i TCO-værktøjer

10-01-2020
Grøn virksomhed

Et af målene i Strategien for Cirkulær Økonomi fra 2018 er at fremme cirkulære indkøb og øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb. Dette mål er grundlaget for arbejdet med udvidelse af de 13 Total Cost of Ownership (TCO)-værktøjer med et efterbrugsmodul, hvor omkostninger relateret til afhændelse af produkterne inddrages.

Affaldskontoret og NIRAS har i dialog med repræsentanter for leverandører og offentlige indkøbere udviklet efterbrugsmodulet. Udviklingen er nu afsluttet, og offentlige indkøbere inviteres til en præsentation af det videreudviklede værktøj, hvor der også vil være mulighed for at give feedback på TCO-værktøjerne og de udviklede efterbrugsmoduler.

Sideløbende med videreudviklingen af TCO-værktøjerne gennemfører Miljøstyrelsen flere andre projekter, der skal understøtte cirkulære indkøb. Disse projekter præsenteres også på workshoppen.


Torsdag d. 16. januar kl. 10-13
hos Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

 

Program for dagen (forbehold for mindre ændringer)

Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af Miljøstyrelsens arbejde med at understøtte cirkulære indkøb, herunder udvikling af nye TCOværktøjer for biler, transport og asfalt v/ Miljøstyrelsen

Kl. 10.15 Hvilke forretningsmodeller kan understøtte cirkulære indkøb på f.eks. computere og kontormøbler v/ Christian Aage Lundsgaard, Viegand Maagøe 

Kl. 10.30 Præsentation af værktøjer til cirkulære indkøb, herunder TCOværktøjer og vejledning i cirkulære indkøb v/Hanne Johnsen

kl. 10.45 Leverandørers tanker om cirkulære indkøb v/Laura Svaneklink, Dansk Industri

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.30 Gennemgang af TCO-værktøjet og efterbrugsmodulet – hvad kan det og hvordan? v/Lars-Christian Sørensen, NIRAS 

Kl. 11.50 Spørgsmål og feedback fra deltagerne

Kl. 12.00 Drøftelse, erfaringsrunde og evaluering af metoder til at understøtte cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet i grønne offentlige indkøb v/Hanne Johnsen

Kl. 12.30 Afslutning og frokost til 13.00


Tilmelding kan ske til: Hella Lynggaard Sonne, Miljøstyrelsen
Mail: Obfuscated Email, Tlf: 23 29 25 34
Senest tirsdag d. 14. Januar 2020