Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - januar 2020

14-01-2020

I dette informationsbrev kan du læse om de kommende informationsmøder vedrørende vådområder og lavbund samt sidste nyt vedrørende vandløbsrestaurering, sørestaurering og multifunktionel jordfordeling.

Udover informationsbrevet er der vedhæftet program for informationsmøderne samt tilmeldingsblanketten hertil.

Informationsbrev

Program

Tilmeldingsblanket