Dispensation til at anvende flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor

31-01-2020
Landbrug

Miljøstyrelsen har meddelt en midlertidig dispensation om anvendelse af flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS

Miljøstyrelsen har meddelt en midlertidig dispensation indtil den 1. august 2020, til at bedrifter kan anvende flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, uden anvendelse af ureaseinhibitor og uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning på nærmere angivne vilkår.

Dispensationen gælder alene anvendelse af produkter fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, CVR-nr. 36080760.

Se hele afgørelsen om dispensation.