Brexit - Ingen konsekvenser i forhold til CITES før udgangen af 2020

30-01-2020
Natur

Storbritanniens udtræden af EU får først indflydelse i forhold til CITES ved udgangen af 2020. Herefter vil Storbritannien blive betragtet som tredjeland, og der skal søges om CITES tilladelser forud for eksport og import til Storbritannien.

Udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU træder i kraft den 31. januar 2020. Men på grund af en overgangsperiode – så fortsætter handler og aftaler med Storbritannien til og med udgangen af 2020. Det vil sige, at indtil da gælder EUs CITES regler som hidtil i forbindelse med handel med Storbritannien.

Efter udgangen af 2020 vil Storbritannien blive betragtet som "tredjeland" i forhold til CITES. Det betyder, at der herefter vil være krav om CITES tilladelser i forbindelse med import fra og eksport til Storbritannien. Information om CITES reglerne kan findes på Miljøstyrelsens CITES hjemmeside.

EU Kommissionen har endvidere udarbejdet forberedelsesnotitser for , hvad Brexit betyder for samhandlen med Storbritannien. Her er forberedelsesnotits for CITES (pr. 21. august 2020): Brexit og CITES - EU kommissionens forberedelsesnotits.