Ændring af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg

03-01-2020
Luft

1. januar 2020 træder en ny bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg i kraft. Du kan læse om ændringerne herunder.

Formålet med ændringen er at ophæve emissionsgræseværdien for støv til bestående gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW, der anvendes som spidslastanlæg. Med gennemførelse af ændringen vil hverken bestående gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW, der fungerer som spidslastanlæg og højst har 500 årlige driftstime, eller bestående gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW i almindelig drift have en støvgrænseværdi.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1535