Træ fra Amazonas tilbageholdt ved toldaktion

14-02-2020

En container med importeret træ fra Brasilien blev stoppet i Aarhus Havn med et mistænkeligt indhold.

Billedet viser træ i en container
Miljøstyrelsen havde fået et tip om træet fra amerikanske miljømyndigheder og EUROPOL, EU’s politisamarbejde. Foto: MST

Hundredevis af planker fra den yderst værdifulde og sjældne træart Ipé, der stammer fra den brasilianske regnskov, er blevet tilbageholdt af toldere i Aarhus Havn mistænkt som ulovligt træ. 

Miljøstyrelsen og Toldstyrelsen stod bag den fælles aktion 5. februar.

”Nu går vi i gang med at spore træet tilbage til, hvor det kommer fra i Amazonas. Det skal dokumenteres, at træet ikke stammer fra ulovlige fældninger, som er et kæmpe problem i Amazonas,” siger forstfuldmægtig Lars Andresen Skovmøller fra Miljøstyrelsen.

 

Tilbageholdelsen af Ipé-træet, som er en træart, der historisk har været udsat for rovdrift, var resultat af et tip fra de amerikanske miljømyndigheder og det europæiske politisamarbejde Europol.

”Den senere tid har vi fået flere tip om import af ulovligt fældet træ. Det hænger formentlig sammen med, at der er mere fokus på Amazonas i takt med, at biodiversitet og klima er rykket op på dagsordenen verden over,” siger Lars Andresen Skovmøller.

Ipé-træet er kendt for sine markante gule blomster. Foto: Daniel Beltrá, Greenpeace
Ipé-træet er kendt for sine markante gule blomster. Foto: Daniel Beltrá, Greenpeace

Ulovlig træhugst fører til skovrydning 

Der er i alt afsendt syv containere med Ipé-træ fra Brasilien, som ifølge de brasilianske myndigheder mangler dokumentation for lovlig fældning, og derfor er eksporteret ulovligt. En container blev stoppet i Aarhus, mens de øvrige er sendt til andre lande, bl.a. USA.

”Den eftertragtede Ipé vokser typisk dybt inde i regnskoven omsluttet af andre træarter, og hugsten af Ipé fører mange steder til, at der bliver lavet veje ind i regnskoven, så træet kan køres ud til savværkerne. Derefter er vejen banet, og ofte forsvinder resten af regnskoven bagefter,” siger Lars Andresen Skovmøller.

Læs mere om indsatsen mod ulovligt træ

Virksomheder advaret: Ipé er højrisiko-træ 

Danmark er nummer otte på en liste over de lande, der importerer mest Ipé fra Amazonas foran store lande som Tyskland og Canada. Miljøstyrelsen har informeret danske træimportører om, at Ipé er en såkaldt højrisikoart, og at import stiller særligt store krav til dokumentation for lovlig hugst. 

Ifølge EU's tømmerforordning, er det virksomheden, der importerer træ eller træprodukters pligt at sikre at en have såkaldt due diligence ordning. Kernen i due diligence-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering og risikominimering for at forhindre import af ulovligt fældet træ i deres produkter.

Miljøstyrelsen undersøger, om sagen skal overdrages til Østjyllands Politi.

Træplanker fra Ipé-træet anvendes blandt andet til terrasser.

Yderligere oplysninger

Lars Andresen Skovmøller

Forstfuldmægtig