SUSCROP udbyder ny pulje til fremme af bæredygtig planteproduktion

07-02-2020

ERA-nettet SUSCROP åbner for ansøgninger til en ny pulje med midler til forsknings- og udviklingsprojekter, som fremmer grøn omstilling af planteproduktionen.

ERA-nettet SUSCROP åbner nu sin anden ansøgningsrunde. Der er denne gang knap 3,8 millioner kroner i puljen til danske ansøgere, som vil deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojektet til fremme af grøn omstilling i planteproduktionen.

Danske ansøgere kan højst søge 250.000 euro pr. projekt, de er involveret i, og dermed er der midler til i alt to projekter med dansk deltagelse.

Krav om internationalt samarbejde

Et ERANET er et internationalt samarbejdsprogram, der støtter forsknings- og innovationsprojekter inden for udvalgte områder – i dette tilfælde bæredygtig planteproduktion.

Projekterne er finansieret af nationale midler, som deltagerlandene skyder ind i en fælles pulje.

Det er en forudsætning for støtten, at projektet har deltagere fra forskellige lande. Sammensætningen af deltagerlande varierer fra ERA-net til ERA-net, og i SUSCROP deltager 11 lande.

SUSCROP kan støtte: 

  1. Forbedring og udvikling af nye forædlingsmetoder, som kan frembringe plantesorter, der er tilpasset forandrede klima- og miljøforhold. Desuden kan der gives støtte til projekter, som sigter mod forbedret selektion af sorter egnet til agro-økologisk dyrkning.
  2. Udvikling og afprøvning af forbedrede metoder til integreret plantebeskyttelse (IPM). Dette omfatter også forskning, som frembringer styringsredskaber og overvågningssystemer til IP-dyrkning.
  3. Forbedring af ressourceeffektiviteten i dyrkningssystemerne for eksempel ved hjælp af agro-økologiske metoder, der kan øge udnyttelsen af næringsstoffer, vand og energi. Dette kan også omfatte brugen af forbedrede afgrødesorter.
  4. Udvikling af en mere bæredygtig dyrkningspraksis ved hjælp af undersøgelser, der fokuserer på sammenspillet mellem planter og andre organismer. 

Ansøgningsfrist og forløb

Der bliver åbnet for ansøgninger til prækvalifikationsrunden midt i februar 2020.

Ansøgningsfrist: 28. april 2020

(forlænget på grund af corona-krisen - rettet 24.3.2020)

Hvis projektet bliver udvalgt og går videre til anden runde er fristen for indsendelse af den endelige ansøgning  den 10. september 2020 med projektstart fra marts 2021.

Læs mere om SUSCROP

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte den nationale kontaktperson:

Julia Gajo
Tlf.:+45 51 53 15 41 
Mail: Obfuscated Email