Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til kloak for bilvaskehaller og vaskepladser

05-02-2020
Vand i hverdagen

Der er udarbejdet paradigmer for bilvaskehaller og vaskepladser. Formålet med paradigmerne er at understøtte forenkling af tilslutningstilladelserne og ansøgningerne for bilvaskehaller og vaskepladser.

Paradigmerne henvender sig først og fremmest til kommunerne og virksomheder, men også andre interessenter, organisationer, rådgivere mv. vil kunne have interesse for paradigmerne.

Ved anvendelse af paradigmerne vil der kunne opnås en mere ensartet behandling af sager vedrørende tilslutningstilladelser for vaskehaller og vaskepladser.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Drivkraft Danmark, Comcon, KL, DI, Envina og DANVA har deltaget ved udarbejdelse af paradigmerne i samarbejde med med Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen.

Læs vejledningen her.