Nyhedsbrev februar 2020 om BREF-arbejdet

17-02-2020
BREF Industri

Dette nyhedsbrev giver en status for Danmarks styrkede indsats for både at sikre en høj grad af
miljøbeskyttelse i hele EU og fremme ensartede konkurrencevilkår.

Dette nyhedsbrev indeholder:

Nyt fra BREF-processen:

  • BREF FDM: BAT-konklusioner for Fødevarer, drikkevarer, mælk og foder er offentliggjort
  • BREF WI: BAT-konklusioner for Affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg er
    offentliggjort
  • BREF: Kort status for de igangværende revisioner

Møder i Art. 13 Forum og Art. 75 udvalget

BREF-dagen 2019 og kommende BREF-dag 2020

NY BREF-koordinator

 

Nyhedsbrevet er offentliggjort på vores hjemmeside