Nu kan man følge med i de kollektive kvælstofvirkemidler på Miljøstyrelsens hjemmeside

07-02-2020
Vandmiljø

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har sammen lavet den første af en række planlagte statusopgørelser over de kollektive kvælstofvirkemidler. Resultatet kan ses her.

Foto: Kristine Elisabeth Mulbjerg

Som en del af fødevare- og landbrugspakken fra 2015, blev det aftalt, at den årlige udledning af kvælstof skulle reduceres gennem frivillige kvælstofindsatser inden udgangen af vandrammedirektivets anden planperiode i 2021. 

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen giver tilskud til fire kollektive virkemidler, der tilsammen skal reducere kvælstofudledningen med 2.450 tons kvælstof. De fire kollektive virkemidler er: Kvælstofvådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og privat skovrejsning. Indsatsen skal bidrage til at forbedre vandmiljøet i vores kystnære farvande.

Status er, at der pt. er givet tilsagn til eller realiseret projekter, som tilsammen vil reducere den årlige udledning af kvælstof med ca. 719 tons kvælstof. Det vil sige at målopfyldelsen i øjeblikket er på ca. 29 procent. Opgørelsen vil blive opdateret to gange om året.

Se statusopgørelsen for de fire kollektive virkemidler.