Natsigte-ansøgninger vælter ind

19-02-2020
Friluftsliv Jagt og jagttegn

Vær omhyggelig med ansøgningen om natsigte til mårhundejagt, så går sagsbehandlingen hurtigere.

Foto: Danmarks Jægerforbund.

Miljøstyrelsen har på lidt over et døgn modtaget over 500 ansøgninger fra jægere, der ønsker at benytte natsigte til jagt på mårhund.

De mange ansøgninger tegner godt for bekæmpelsen af mårhunden, men desværre er mange ansøgninger mangelfulde, og det forlænger sagsbehandlingen.

Når alle oplysninger er med i ansøgningen fra start af, får borgerne hurtigere svar. 

Læs mere om mårhunden: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/maarhund/

På grund af de mange ansøgninger, skal man regne en sagsbehandlingstid på op til otte arbejdsdage.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen sendes til Obfuscated Email

Skriv i emnefeltet: "Ansøgning om tilladelse til at benytte natsigte til jagt".

Selve mailen skal indeholde: Navn, fuld adressen og telefonnummer.

Kræver to tilladelser

For at benytte natsigte til mårhundejagt skal to tilladelser være på plads. Man skal både have tilladelse til at eje og benytte natsigte.

Miljøstyrelsen giver tilladelse til at bruge natsigte til mårhundejagt.

Politiet giver tilladelse til at eje en natsigte. 

Læs pressemeddelelsen fra miljøministeren: https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/natsigte-skal-hjaelpe-jaegere-med-at-bekaempe-invasive-rovdyr/