Millioner på vej til økologisk forskning fra GUDP

04-02-2020

En pulje på 37,4 mio. kr. til fremme af økologisk jordbrug og fødevareproduktion er nu klar til at komme ud at arbejde. GUDP indkalder ansøgninger med frist 1. maj 2020. Pengene skal gå til nytænkende, forskningsbaserede økologiprojekter især inden for klima, miljø og biodiversitet.

Knap 38 millioner kroner er klar til uddeling i den sjette udgave af Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, ORDD6.

Pengene skal især gå til projekter, der styrker de økologiske landmænds arbejde med at udvikle produktionsformer, som gavner klima, miljø og biodiversitet, og som tager udgangspunkt i at gøre økologien til en levevej.

Den nye pulje bliver udbudt af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, i samarbejde med ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Seks temaer for ansøgninger 

GUDP og ICROFS ønsker først og fremmest ansøgninger, som understøtter målene i ICROFS’ nye Forsknings- og udviklingsstrategi. 
Det indebærer, at ansøgningerne skal fokusere på et eller flere af seks særlige temaer:

 • Cirkulær økonomi
 • Klima og miljø
 • Biodiversitet
 • Sundhed og velfærd
 • Fremtidens økologiske forbruger
 • Økologien som levevej

Læs hele ICROF´forsknings- og udviklingsstrategi her

Penge til både små og store projekter

Projekter kan søge tilskud i størrelsesorden 250.000 kr. til 8 mio. kr., og mindre projekter er meget velkomne.

Som udgangspunkt er 80 pct. af midlerne i puljen reserveret til projekter med forretningsplan, mens op til 20 pct. af midlerne kan gå til projekter med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsgoder. Det vil sige projekter, som ikke nødvendigvis gavner den enkelte virksomheds økonomi her og nu, men som har en mere langsigtet samfundsøkonomisk effekt.

Der er ansøgningsfrist 1. maj 2020. GUDP forventer at give besked om tilsagn og afslag på ansøgningerne inden udgangen af 2020.

Få vejledning om ansøgningsprocessen

ICROFS, der samarbejder med GUDP om ansøgnings- og udvælgelsesprocessen og også følger projekterne, når de går i gang, tilbyder vejledning på en række informationsmøder i foråret.
På informationsmøderne kan man få mere at vide om den konkrete ansøgningsproces og få feedback på konkrete projektideer.

ICROFS tilbyder desuden at komme ud på institutioner, der selv vil arrangere og annoncere et informationsmøde under forudsætning af, at man her kan samle mindst fem deltagere. Endelig er der også mulighed for individuel sparring med en af ICROF´s sagsbehandlere. Skriv til Obfuscated Email og hør nærmere.

Man kan også få sparring om en konkret projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP Sekretariatet og ICROFS. Den skal skrives i en skabelon, som findes på GUDP´s hjemmeside under overskriften: “Kan min gode idé blive et GUDP-projekt”.

Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til Obfuscated Email, med cc til Obfuscated Email , og sekretariatet tilstræber at have en maksimal behandlingstid på en uge.

Informationsmøder

 • København 17.3.20
 • Middelfart d. 18.3.20
 • Århus 19.3. 20

Yderligere oplysninger om informationsmøder og tilmelding:ICROFS

Aftaler om sparring med ICROFS: skriv til Obfuscated Email

Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer og vejledning: GUDP

Ansøgningsfrist: fredag den 1. maj 2020 senest kl. 12.00

 

 

Info-møder

 • København 17.3.20
 • Middelfart d. 18.3.20
 • Århus 19.3. 20

Yderligere information

Møder og sparring:
Obfuscated Email

Sparring på én sides projektbeskrivelse:
GUDP - Obfuscated Email cc:
Obfuscated Email

Læs mere om GUDP

Læs mere om ICROFS

ICROFS forskningsstrategi