Kommuner og ansøgere opfordres til at afslutte gamle ansøgningsskemaer

19-02-2020
Landbrug

Den gamle version af husdyrgodkendelse.dk skal snart lukkes. Derfor opfordres både kommuner og landbrugskonsulenter til at afslutte ansøgningsskemaer i systemet. Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen.

Det gamle husdyrgodkendelse.dk indeholder stadig 224 ikke-afsluttede ansøgningsskemaer. Det vil sige skemaer, som har været indsendt til kommunen, men ikke er enten afgjort af kommunen eller trukket tilbage af ansøger. Miljøstyrelsen antager, at de allerfleste af skemaerne ikke længere ønskes realitetsbehandlet og derfor vil kunne trækkes tilbage af ansøger eller afgøres af kommunen, typisk med afslag pga. manglende oplysninger eller ved henlæggelse efter aftale med ansøger. Men det skal sikres, at ansøgningssystemet ikke indeholder ansøgninger under behandling, når det lukkes.

Afslutningen af et skema vil være betydelig lettere at foretage for ansøgerne end for kommunerne, idet ansøgerne blot kan nøjes med at trække skemaet tilbage ved et klik på en knap i husdyrgodkendelse.dk. Kommunerne vil derimod typisk både skulle bede om manglende oplysninger og eventuelt partshøre ansøger, inden de kan træffe afgørelse.

Miljøstyrelsen vil ringe til landbrugssagsbehandlerne

Miljøstyrelsen vil i de kommende uger ringe til landbrugssagsbehandlerne i de kommuner, der stadig har inaktive skemaer liggende i det gamle husdyrgodkendelse.dk og støtte dem i at afslutte disse skemaer. Vejledningen i at afslutte skemaerne vil tage udgangspunkt i denne Quickguide til afslutning af skemaer. Gennem den personlige kontakt forventer Miljøstyrelsen at kunne bidrage til at få løst eventuelle særlige problemer med afslutningen af skemaerne.

Træk uaktuelle skemaer tilbage og undgå brugerbetaling

Landbrugskonsulenterne opfordres til selv at trække ansøgningsskemaer, der ikke længere er aktuelle, tilbage, for at begrænse kommunernes tidsforbrug til afslutning af skemaerne samt eventuel yderligere opkrævning af brugerbetaling fra ansøger.

Bevaring af data fra det gamle husdyrgodkendelse.dk

Data i skemaer fra det gamle husdyrgodkendelse.dk skal bevares, og Miljøstyrelsen vil senere på året begynde at arbejde med en it-løsning, der gør det muligt. Som udgangspunkt forventes data at blive bevaret dels som en pdf af hvert skema og dels på en måde lignende den nuværende funktion til overførsel af data. Herved vil der blive dannet et arkiv for de gamle skemaer i det nye husdyrgodkendelse.dk.

Miljøstyrelsen har orienteret KL, SEGES og brugergruppen for husdyrgodkendelse.dk om dette og forventer at inddrage brugerne yderligere inden it-arbejdet går i gang for bedst muligt at tilgodese brugernes behov for fremtidig anvendelse af data fra de gamle skemaer. Selve beregningssystemet vil blive lukket, fordi det er it-teknisk forældet, og drift af det vil ikke være muligt uden meget store omkostninger og eventuelle it-sikkerhedsmæssige udfordringer.