Kender du en kandidat til Nordisk Råds miljøpris?

24-02-2020
Friluftsliv Natur

Årets miljøpris skal gå til en, der har gjort en særlig indsats for biodiversiteten.

Hasselmus er en del af Nordens truede arter. Arkivfoto: Peter Leth, Miljøstyrelsen.

Prisen på 350.000 danske kroner skal i år gå til en, som har gjort en særlig indsats for at sikre en mere righoldig natur til gavn for vores fælles fremtid.

Alle kan foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris senest 13. maj. 

Kandidaten kan være en nordisk virksomhed, organisation eller person, som opererer i Norden eller er relateret til parter uden for Norden. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv på bevarelse af biodiversiteten.

Her kan du udfylde dit forslag til Nordisk Råds miljøpris 2020

Miljøstyrelsen er formand for den danske priskomité.

Nordisk natur under pres

Årets tema er biologisk mangfoldighed, fordi tabet af arter og økosystemer aldrig har været større. Forarmningen af naturen og tab biodiversitet er en trussel mod vores velfærd.

Områder med mange arter og habitater er bedre rustet til at tilpasse sig klimaforandringerne. Mange og forskellige bestøvere er en vigtig forudsætning for vores fødevareproduktion. Biodiversitet i vores livsmiljø gavner vores helbred.

Naturen i de nordiske lande er smuk, og vi har en lang tradition for at værne om den. Men vi gør ikke nok for at værne om biodiversiteten.

Både naturlige miljøer og bebyggede områder kræver innovative og effektive løsninger, som kan øge mangfoldigheden af gener, arter og habitater, og visse steder er der endda behov for nye økosystemer.

Årets miljøpristema afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land

Vinderen offentliggøres i Reykjavik den 27. oktober 2020 i forbindelse med Nordisk Råds session i Island.

 

Fakta om årets miljøpris

Nordisk Råds miljøpris 2020 skal fremme fremtidsrettede og innovative initiativer, som sikrer en mere righoldig natur for vores fælles fremtid. Årets pris fokuserer på biodiversitet som en kilde til velfærd og en forudsætning for vores eksistens.

Ifølge FN’s Naturpanel (IPBES) har tabet af biologisk mangfoldighed og naturens økosystemer aldrig været større end nu.