Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 07. februar 2020

07-02-2020

I dette informationsbrev kan du læse sidste nyt om den nye ordning for Helhedsprojekter, opkøb af dambrug samt ændringsansøgning vedrørende vandløbsrestaurering.

Du kan læse informationsbrevet her