Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 25. februar 2020

25-02-2020

Informationsbrevet indeholder nyt om både vandløbsrestaurering, sørestaurering, vådområder og lavbundsprojekter samt orientering fra Fiskeristyrelsen til kommunerne.
Vær opmærksom på, at der også medfølger link til præsentationerne fra Landbrugsstyrelsens informationsmøder samt skema til evaluering af disse.

Læs informationsbrevet her 

Se præsentationerne fra Landbrugsstyrelsens informationsmøder her

Skema til evaluering af Landbrugsstyrelsens informationsmøder kan hentes her