Høring af udkast til brændeovnsbekendtgørelsen

26-02-2020
Luft

Reglerne for brændeovne og brændekedler er i dag fastsat i den såkaldte brændeovnsbekendtgørelse.

Der er behov for at ændre brændeovnsbekendtgørelsen på nogle punkter. Udkastet til brændeovnsbekendtgørelsen er i offentlig høring i perioden 21. februar - 23 marts 2020.

Baggrunden for ændringerne, udkast til bekendtgørelse og høringsbrev kan ses her: Høringsportalen - brændeovnsbekendtgørelsen

Af størst væsentlighed skal nævnes, at nuværende danske grænseværdier og attestkrav for brændekedler fra 0-500 kW ophører, og erstattes af nye EU-regler, som følge af ECO-designkrav til brændekedler.
De nye regler gennemføres ved forordning (EU) 2015/1189 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af kedler til fast brændsel (brændekedelforordningen).