Genudbud af ombygning af Miljøskibe

10-02-2020

Der gennemføres genudbud af ombygningen af Miljøskibene Sif og Frigg.

Ombygningen af Miljøstyrelsens miljøskibe Sif og Frigg skal genudbydes. Årsagen er, at det har været nødvendigt at aflyse det nuværende udbud i slutfasen som følge af en fejl i udbudsmaterialet foranlediget af mangelfuld kvalitetssikring fra Kammeradvokaten, der er Miljøstyrelsens rådgiver i sagen. Genudbuddet betyder, at ombygningen af skibene forsinkes cirka et halvt år.

Kammeradvokaten har erkendt og beklaget fejlen og rådet Miljøstyrelsen til at aflyse det igangværende udbud. Kammeradvokaten har samtidig tilbudt at levere juridisk bistand uden beregning i forbindelse med et genudbud.

Fejlen består i, at der i det oprindelige udbudsmateriale er stillet krav om en uhensigtsmæssig høj økonomisk garantistillelse fra skibsværftet i forbindelse med ombygning. En fejl som ærgrer vicedirektør i Miljøstyrelsen Lars Møller Christiansen.

- Det er meget beklageligt, at det ikke er lykkedes at indgå aftale om ombygning af skibene, og at vi derfor skal ud i genudbud. Men vi må henholde os til, at Kammeradvokaten konkluderer, at der for nuværende desværre ikke er andre juridisk holdbare alternativer end at gå i genudbud, siger han.

Fokus fra Miljøstyrelsens side er nu på at få gennemført genudbuddet hurtigst muligt, så man kan få skibene ombygget og sat i drift.