Fornyet sagsbehandling af ansøgninger fra 2019 om kvælstof til akvakulturerhvervet er nu afsluttet

06-02-2020
Vandmiljø

Det samlede resultat efter den fornyede sagsbehandling er, at Miljøstyrelsen helt eller delvist har imødekommet 22 af ansøgningerne om kvælstof fra 2019 og dermed tildelt i alt ca. 147 ton kvælstof. Tilladelserne fordeler sig således:

I pulje A (200 tons til eksisterende ferskvandsdambrug) er der givet tilladelse til i alt 23 ton kvælstof fordelt på én tilladelse. Dermed er der 177 ton kvælstof tilbage i puljen.

I pulje B (180 tons til eksisterende og nye ferskvandsdambrug, saltvandsdambrug eller FREA-anlæg) er der givet tilladelse til ca. 104 ton kvælstof fordelt på seks tilladelser. Dermed er der 76 ton kvælstof tilbage i puljen.

I Pulje C (43 tons til visse havbrug) er der givet tilladelse til ca. 20 ton kvælstof fordelt på syv tilladelser. Dermed er der 23 ton kvælstof tilbage i puljen.

Ansøgninger og tilladelser til kvælstof til akvakulturerhvervet er reguleret af bekendtgørelse nr. 1327 af 26. november 2018 om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet.