Offentlig høring om potentielle kandidater til substitution af alpha-bromadiolone

24-02-2020
Biocider

Offentlig høring om alternativer til alpha-bromadiolone i PT 14 da stoffet er kandidat til at opfylde kriterierne for substitution i henhold til biocidforordningens artikel 10(1).

ECHA har startet en offentlig høring angående aktivstoffet alpha-bromadiolone i produkttype 14 (produkter til bekæmpelse af mus, rotter eller andre gnavere på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning). Høringen omhandler, at alpha-bromadiolone er kandidat til at opfylde kriterierne for substitution i henhold til artikel 10(1) a og e i biocidforordningen (528/2012). ECHA indsamler derfor information om alternativer til alpha-bromadiolone. Høringen og dermed mulighed for at indgive information løber indtil den 14. april 2020.

Mere information om denne høring er tilgængelig via ECHAs hjemmeside.