Video fra husdyr-webinar den 24. november 2020 er tilgængelig

11-12-2020
Landbrug

Den 24. november 2020 afholdte Miljøstyrelsens husdyrteam et webinar om miljøregulering af husdyrbrug. Der var stor interesse og engageret deltagelse fra omkring 280 deltagere, som bl.a. bestod af repræsentanter fra kommuner og landbrugskonsulenter. 

Dagsordenen for webinaret fremgår herunder. Ud for hvert enkelt punkt er der et link til videooptagelse. Videoerne vil være tilgængelige i 3 måneder. Videoerne er fjernet den 11. marts 2021. Selve præsentationerne finder du her

 • Velkomst og introduktion (5 min) v. Irene Edelgaard - video
 • Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (45 min) v. Anita Carøe Henningsen og Mette Kristensen - video
  • IE-krav, herunder oplæringsmateriale og kontrolplan.
  • Nyt omkring ændringen af husdyrgodkendelsesbekg. den 1. januar 2021
 • Husdyrgødningsbekendtgørelsen (45 min) v. Ditte Eskjær og Mads Mortensen - video
  • Anvendelse af husdyrgødning mv. og tilsynsforpligtigelsen, primært kap. 10
  • Om anvendelse og dokumentation ved gylleforsuring ved udbringning
 • Husdyrgodkendelse.dk (35 min) v. Anette Dodensig Pedersen og Mette Baadegaard - video
  • Seneste nyt – hvad er sket af ændringer
  • Ammoniak - beregningsfejl i husdyrgodkendelse.dk
  • Chatbot
  • Lukning af gl. husdyrgodkendelse.dk

 • Orientering om ændring af miljøaktivitetsbekendtgørelsen (10 min) v. Ditte Eskjær og Mette Kristensen - video
 • Opsamling og afrunding (5 min) v. Irene Edelgaard - video