Udbud af projektmidler i regi af Partnerskab om præcisionssprøjtning

01-12-2020
Pesticider

Det er nu muligt at indsende tilbud til Miljøstyrelsen på en række udbudte projektemner, som finansieres i 2021 i regi af Partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

Miljøstyrelsen udbyder nu for 4. år i træk projektmidler, der kan søges til gennemførelse af en række mindre projekter i regi af Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi.

I oktober i år afholdt Miljøstyrelsen fire fokusgruppemøder i partnerskabet og modtog efterfølgende 25 ideer til projekter. Disse ideer er offentliggjort på Partnerskabets hjemmeside her. Inspireret af projektforslagene, udbyder Miljøstyrelsen nu midler til projekter indenfor 11 emner. Alle parter er velkomne til at søge de udbudte projektemner.

Projektemnerne udbydes hver især inden for en fastsat økonomisk ramme og den samlede sum for dette udbud, er på i alt ca. 1,3 mio. kr.

Proces for ansøgning og frist for fremsendelse af tilbud

Tilbud skal sendes til Miljøstyrelsen senest fredag den 18. december 2020. I løbet af januar vil Miljøstyrelsen meddele beslutning om tildeling af midler. Tilbud sendes til: Obfuscated Email  med cc til Ulla Jakobsen Obfuscated Email med angivelse af ”sagsnr. 2020 – 65939”.

På Partnerskabets hjemmeside, kan man finde information om proces for udbuddet (se link ovenfor), læse mere om de 11 projektemner, finde den tilbudsskabelon, der skal udfyldes, samt læse vurderingskriterier.  

Baggrund

Formålet med partnerskabet er at øge anvendelsen af sprøjte- og præcisionsteknologier, som skal medvirke til at reducere pesticidforbruget og sikre, at pesticider kun bruges når og hvor de har en effekt - til gavn for både miljøet og bundlinjen. I regi af partnerskabet er der med stor succes gennemført en lang række projekter og aktiviteter i 2018, 2019 og 2020, som man kan læse mere om via linket ovenfor.

Med Partnerskabet om Præcisionssprøjtning ønsker den politiske aftalekreds bag Pesticidstrategi 2017-2021 at understøtte et netværk og skabe synergi ved et tæt samspil mellem alle relevante parter blandt virksomheder, forskere, undervisere, rådgivere, offentlige institutioner m.fl. Der ønskes skabt et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger samt øget ibrugtagning af eksisterende løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr, men også andre teknologiske løsninger på området fx IT-systemer, lugerobotter osv.

Partnerskabet har til formål at arbejde med/bidrage til bl.a.:

  • test, validering, dokumentation og demonstration af teknologiske løsninger,
  • samarbejde om forsknings- og udviklingsaktiviteter, 
  • udarbejdelse af materiale til undervisnings-, formidlings- og rådgivningsindsatser,
  • bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området

For at understøtte arbejdet, skal der i regi af Partnerskabet igangsættes en række projekter.  Miljøstyrelsen gennemfører på den baggrund nu en udbudsproces for projekter til gennemførelse i 2021 (enkelte projekter udbydes som to-årige).

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål til udbuddet, kontakt da: 

Ulla Jakobsen i Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email  eller tlf.: 22 36 04 25