Udbud af 3 IPM-projekter

17-12-2020
Pesticider

For at øge brugen af principperne i integreret plantebeskyttelse (IPM), udbyder Miljøstyrelsen nu midler til nogle projekter, der kan gennemføres i 2021. På den baggrund, er det nu muligt at indsende tilbud til Miljøstyrelsen. Projekterne er udvalgt blandt de idéer, som blev sendt til Miljøstyrelsen 1. november d.å. på baggrund af Miljøstyrelsens nyhed den 15. oktober om mulighed for at indsende projekt ideer.

Miljøstyrelsen ønsker tilbud på nedenstående tre projekter, som ønskes udført som bidrag til gennemførelse af IPM indsatser i regi af Pesticidstrategien 2017-2021 og den supplerende Resistenshandlingsplan.

Tilbud skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 20. januar kl. 9 til Obfuscated Email. Tilsagn om kontraktindgåelse vil blive givet her efter.

Bedriftsnære IPM-handlingsplaner til håndtering af græsukrudt

Brug af IPM-værktøjskassen til at løse konkrete problemer på konkrete ejendomme

Companion Crops mod jordlopper i raps