På vej til en energi- og klimaneutral vandsektor

01-12-2020
Vand i hverdagen

Som en del af ”Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020 blev det
besluttet, at der skal gennemføres en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Det
betyder, at vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af vandsektorloven opfordres til at
indmelde deres ambitioner i forhold til energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergasemissioner og metan-emissioner frem mod 2030 (og gerne også 2035) til Miljøstyrelsen.

Renseanlæg

Miljøstyrelsen har i dag udsendt et spørgeskema om energi- og klimaambitioner til alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven. De lidt over 300 vandselskaber modtager i den forbindelse også et brev fra miljøminister Lea Wermelin, som opfordrer selskaberne til at deltage.

Vandbranchen er selv gået foran og understøtter ambitionen om en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030, som indgik i anbefalingerne fra klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi. Derfor er deltagelse i indberetning af data til Miljøstyrelsen også frivillig for vandselskaberne, da der forventes at være stor opbakning fra branchen.

Formålet med indberetningen er, at vandselskaberne får sat øget fokus på deres energi- og klimaperformance, så vandsektoren i endnu højere grad kan bidrage til de nationale målsætninger og ambitioner på klimaområdet. Derudover er det overbevisningen i branchen og i regeringen, at hvis den danske vandsektor kan vise, at det er muligt at blive energi- og klimaneutral, vil det medvirke til at motivere vandsektorerne i andre lande til også at blive energi- og klimaneutrale. Hvis vandsektoren i hele verden kan blive energi- og klimaneutral, vil det i væsentlig grad påvirke de globale emissioner af drivhusgasser.

Vandselskaberne har indtil udgangen af februar 2021 mulighed for at returnere et udfyldt spørgeskema. Herefter vil Miljøstyrelsen bearbejde data med henblik på, at miljøministeren kan præsentere resultaterne på den store internationale vandkonference, IWA 2021, som afholdes i København den 9. -14. maj 2021.