Millioner af mikroskopiske smådyr farver østjysk bugt orange

18-12-2020
NOVANA Natur Vandmiljø

Fænomenet er usædvanligt for årstiden og ses sjældent på denne kyststrækning.

Foto: Miljøvagten Lars Bjørn Hansen, Syddjurs Kommune.

Vandet og stranden i Følle Vig i den nordligste del af Aarhus Bugt er farvet orange.

Misfarvningen af vandet skyldes en masseforekomst af mikroskopiske dyr, såkaldte flagellater, med det latinske navn Noctiluca scintillans. Store opblomstringer af Noctiluca scintillans sker ellers typisk om sommeren og rammer oftest Limfjorden og i Vesterhavet.

En mulig forklaring på fænomenet kan være, at flagellaten har ernæret sig af de usædvanligt høje koncentrationer af planteplankton, som Miljøstyrelsen har observeret i området i november.

Noctiluca scintillans er ikke giftig, men man skal følge Miljøstyrelsens normale råd og ikke vinterbade i områder, hvor vandet er misfarvet. Hunde kan blive dårlige af at drikke vandet på grund af bakterier, når flagellaterne rådner.

Noctiluca scintillans er i øvrigt også kendt for at danne morild

""
Kort: Google Maps.

Opblomstringen af planteplanktonet, som har givet næring til masseopblomstringen af flagellaten, kan skyldes en kombination af et varmt og solrigt vejr og næringssalttilførsler fra havbunden frigivet efter kraftige iltsvind i efteråret 2020. Ifølge DMI’s månedsbeskrivelser var november 2020 den næstvarmeste november siden 1874, og både varme og sollys kan have øget produktionen af planteplankton. Perioder med sydlige vinde i først del af december kan endvidere have medvirket til at samle masseforekomsterne i bræmmer langs stranden i Følle Vig.

Det misfarvede vand blev konstateret af Syddjurs Kommunes miljøvagt 13. december 2020. En efterfølgende mikroskopisk undersøgelse af en indsamlede vandprøve foretaget af Aarhus Universitet viste, at misfarvningen var forårsaget af store mængder af  flagellaten Noctiluca scintillans.

""