Nyt overblik over rotter

01-12-2020
Rottebekæmpelse Vand i hverdagen

På en ny hjemmeside kan man søge i mange års rotteanmeldelser fra hele landet og få dem præsenteret i overskuelige figurer.

Vidste du, at klimaet spiller ind på, hvordan antallet af rotter fordeler sig over året, og at en tør sommer giver færre rotteanmeldelser? Vidste du, at når bøgen sætter frø i massevis, så kan man se det rottestatistikken? Og vidste du, at i byerne er der flest rotteanmeldelser om sommeren, mens at på landet topper anmeldelserne om vinteren? 

Det er den slags viden og meget mere, som man kan finde på den nye rottehjemmeside, som Miljøstyrelsen står bag. Hjemmesiden samler tal på anmeldelser om rotter, som kommunerne modtager. På hjemmesiden præsenteres rottetallene i en række tabeller og diagrammer som dækker 2007-2019.

Find rottehjememsiden her

Forbrug af stærk gift er faldet

Nedenfor kan man se, at forbruget af rottegift er faldet markant, siden man i 2012 satte begrænsninger på brugen af de stærkeste rottegifte og indførte en række generelle restriktioner for brugen af rottegift.

Udviklingen i brug af gift
Figur 1: Udviklingen i brug af rottegift fra 2007 til 2019.

Bøgetræer påvirker rottetal 

Bøgetræerne blomstrer uregelmæssigt, og med flere års mellemrum er der pludselig frø i massevis. Når det sker, kan man se det i rottestatistikken, for så kommer der mange mus. Og en god del af musene bliver anmeldt som rotter. Sidst det skete var i 2019.

Afsluttede rotteanmeldelser
Figur 2: Bøgens blomstring kan aflæses i rottestatistikken.

Markant forskel på by og land 

I byerne er der flest rotteanmeldelser om sommeren, hvor folk er ude og får øje på rotterne. På landet topper anmeldelserne om vinteren. På landet trækker rotterne væk fra bygningerne i sommerperioden og så ser man dem ikke. Billedet nedenfor viser antallet af rotteanmeldeler fordelt på året i en typisk landkommune. 

Afsluttede rotteanmeldelser Rotter
Figur 3: Rotter på landet. Her er vi på Langeland.

Hjemmesiden er henvendt til alle, der er interesseret i rottebekæmpelse, samt professionelle rottebekæmpere, der her kan få et overblik over, hvilke kommuner, der har restriktioner på privat rottebekæmpelse.

Fakta om indsats mod skadelig rottegift

Her er de seneste 10 års vigtigste milepæle for restriktioner på rottegift:

-Det er blevet forbudt for den almindelige borger at anvende rottegift i form af antikoagulanter, og de må ikke længere udleveres til landmændene. I dag skal alle brugere have en autorisation.

-De private firmaer har siden sommeren 2012 været forpligtiget til at indberette deres forbrug af antikoagulanter.

-Det er ikke længere tilladt at udlægge antikoagulanter forebyggende. Den sidste godkendelse udløb i 2016.

-Der er i 2012 indført regler om, at bekæmpelse med gift altid skal startes med de svageste midler, der ikke har så kraftige negative effekter på dyr i risikogruppen, fordi de svagere midler i mindre grad giver anledning til ophobning.

Restriktionerne er indført, fordi de farligste rottegifte har den bivirkning, at de forgifter små rovpattedyr, rovfugle og ådselæderne, der lever af rotter og mus. Giftene ophobes i de 'uskyldige' dyr, som ende med at få skader eller blive dræbt.