Tal for eksport af vandteknologi i 2019

22-12-2020
Vand i hverdagen Grøn virksomhed

Den danske eksport af vandteknologi voksede i 2019 med 4,8 procent i forhold til året før.

Vareeksporten af vandteknologi voksede i 2019 med 4,8 procent til 16.8 milliarder kroner. 

Eksporten til Tyskland voksede med 15 procent, og Tyskland er nu det største eksportmarked. Eksporten til Sverige faldt med 15 procent, og Sverige røg dermed ned på andenpladsen. Tredje- og fjerdepladsen besættes af Kina og USA, som begge steg med syv procent. Holland er med en stigning på 13 procent havnet på femtepladsen. Årets højdespringer er Norge, der steg med 44 procent. Samlet set udgør disse seks land 63 procent af vandteknologieksporten.

Det viser Miljøstyrelsens opgørelse over den danske eksport af vandteknologi i 2019. 

Der kan være flere forklaringer på de store variationer i eksporttallene fra år til år til de konkrete lande. For det første indgår de danske udstyrsleverancer ofte i store enkeltprojekter, hvor timingen kan have betydning for, om eksporten medregnes i de ene år eller det andet. For det andet har flere af de store danske vandteknologivirksomheder produktion i andre lande, og det er derfor ikke hele salget til det pågældende land, der tæller med i den danske eksport.

Udviklingen i eksporten af vandteknologi til de 10 største markeder i 2019:

Rang

Land

Mio. kr

Stigning

1

Tyskland

              2.044

15%

2

Sverige

              1.515

-15%

3

Kina

              1.352

7%

4

USA

              1.225

7%

5

Holland

              1.018

13%

6

Norge

                  936

44%

7

Frankrig

                  668

-11%

8

UK

                  622

-10%

9

Italien

                  485

6%

10

Polen

                  463

-8%

Selv om 2019-tallene er fra tiden ”før Corona”, så forventes det ikke, at pandemien vil ramme vandsektoren lige så hårdt som andre sektorer. For det første er der et stort behov for rent vand og god spildevandshåndtering. For det andet vurderes det, at mange lande har vedtaget og vil vedtage hjælpepakker, som vil fokusere på infrastrukturinvesteringer.

Behovet for teknologi til f.eks. at etablere og drive sikker og effektiv forsyning af rent drikkevand til borgere og virksomheder er et område, hvor der ventes en voksende efterspørgsel på verdensplan, og danske virksomheder er førende på området. Den danske vandteknologi, der eksporteres, består særligt af varegrupperne pumper, ventiler og måleinstrumenter, der tilsammen udgør 60% af den samlede eksport af vandteknologi.

Den danske vandbranche formulerede i 2015 Vandvisionen, der bl.a. indebar målsætningen om en fordobling af vandteknologieksporten frem til 2025.

- Hvis vi fremskriver udviklingen i eksporten står det klart, at den danske vandbranche ikke kommer til at indfri målsætningen om en fordobling af vareeksporten på vandteknologiområdet til 30 mia. kr. i 2025, dette til trods for, at den danske vandbranche oplevede vækst på seks ud af de 10 største markeder i 2019, fortæller fuldmægtig Tobias Kvorning fra Miljøstyrelsen.

En fordobling af vareeksporten for vandteknologi fra 2013 frem mod 2025 kræver en gennemsnitlig årlig stigning på næsten seks procent. Den faktiske vækst fra 2013-2019 har i gennemsnit været på kun 2,2 procent.

En del af forklaringen på den begrænsede fremgang i eksporten af vandteknologi er, at eksporten til fire af Danmarks 10 største markeder faldt fra 2018 til 2019. Det drejer sig om Sverige (minus 15 procent, efter minus ni procent året før), Frankrig (minus 11 procent), Storbritannien (minus 10 procent) og Polen (minus otte procent). Efter to år med fald er eksporten til det svenske marked nu blevet overhalet af eksporten til det tyske marked i 2019.

Læs mere om vandvisionen