Ny rapport om BAT for mindre biogasanlæg

16-12-2020
Industri

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om BAT (bedste tilgængelige teknik) for mindre biogasanlæg

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om BAT (bedste tilgængelige teknik) for mindre biogasanlæg med en kapacitet på større end 30 tons om dagen og mindre end 100 tons råmateriale om dagen. Biogasanlæg som i Danmark er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt J 205.

Rapporten beskriver industriens størrelse og karakteristika samt de lovgivningsmæssige rammer i de nordiske lande. Yderligere beskrives den potentielle miljøpåvirkning fra forskellige typer biogasanlæg og udnyttelse af afgasset biomasse og energi. Afslutningsvis beskrives 10 BAT-kandidater og mulige opnåelige effekter ved anvendelse af de nævnte teknikker. Rapportens målgruppe er miljømyndigheder, biogasbranchen, konsulenter og udstyrsleverandører.

Du finder rapporten her:
BAT for mindre biogasanlæg i Norden
BAT in smaller biogas plants in the Nordic countries