Julegave til naturen: Urørte skove vokser ekstra

22-12-2020
Natur Skovtilskud

Miljøstyrelsen har i 11. time indgået aftaler med skovejere om 36 nye urørte skov og mere sammenhængende natur.

Urørt skov i Jægerspris, Sjælland. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Ansøgere, der i første omgang havde fået afslag, får nu alligevel tilsagn om økonomisk støtte til at lave ny urørt skov og sammenhængende natur.

Det skyldes, at Miljøstyrelsen har fundet i alt 19 mio. kr. ekstra i forhold til, hvad der oprindeligt var afsat på finansloven til de to tilskudsordninger.

”Der har i år været stor interesse urørt skov og sammenhængende natur, så pengene slap op. Vi har i første omgang måtte afvise stribevis af gode projekter, men nu kan de heldigvis alligevel gennemføres. Det er glædeligt for ansøgerne og det er godt for naturen,” siger funktionsleder Katrine Hahn Kristensen fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har givet ekstra tilsagn til i alt 26 skovejere om erstatning til 36 nye urørte skove svarende til 238 hektar eller 330 fodboldbaner. Der er også givet tilsagn til 20 nye arealer på i alt 491 hektar, som sammenbinder og beskytter værdifuld eksisterende natur.

Det er fjerde gang, der udbetales tilskud fra tilskudsordningen privat urørt skov. I foråret 2021 kan man igen søge om tilskud til urørt skov.

Læs mere om urørt skov-ordningen her

Fakta om urørt skov

I urørt skov må der i al fremtid ikke fældes træer, graves grøfter eller plantes, så skovene udvikler sig vildt til gavn for et stort antal sjældne og rødlistede planter og dyr.

De nye urørte skove skal udvikle sig som urskov med døde træer med svampe og spættehuller, væltede stammer på skovbunden, og et stort antal sumpe, moser og lysninger.

Fakta om sammenhængende natur

Marker forvandles til overdrev og enge, når Miljøstyrelsen giver tilskud til at lave sammenhæng i naturen. Arealerne vil ikke længere blive pløjet, sprøjtet eller gødsket.

Det er tredje gang, at der udbetales tilskud fra tilskudsordningen til sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder, men første gang der udbetales til projekter, hvor flere lodsejere er gået sammen om et projekt.

Læs mere om tilskud til sammenhængende natur