Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - december 2020

15-12-2020

I dette informationsbrev kan du læse nyt vedrørende vandløbsrestaurering samt vådområde- og lavbundsordningerne

Du kan læse informationsbrevet her