Klima, nytænkning og netværk står høj prioritet på GUDP´s dagsorden i 2021

17-12-2020

Fødevareminister Rasmus Prehn har godkendt GUDP-bestyrelsens handlingsplan for 2021. GUDP vil i det kommende år yde støtte til en bred vifte af grønne projekter, men har fortsat særligt fokus på klimaet.

Læs GUDP Handlingsplan 2021 

Klimaet topper dagsordenen i GUDP´s handlingsplan for 2021. I det kommende år vil Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram fortsat støtte en bred vifte af udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer grøn og bæredygtig omstilling inden for hele sektoren.

Det skal ske med afsæt i økonomisk bæredygtige løsninger, som skaber grønne arbejdspladser og sikrer indtjening i fødevareerhvervene. Klima har dog en særlig prioritet, og GUDP har en målsætning om at yde et væsentligt bidrag til at indfri Danmarks klimamålsætning for 2030 og 2050.

Samtidig skal der fortsat være plads til projekter, som fokuserer på de øvrige udfordringer i forhold til eksempelvis natur, miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Strategisk ramme videreføres

Den strategiske ramme for GUDP´s handlingsplanen for 2021 er beskrevet i GUDP-strategien 2019-2022, og handlingsplanen skal læses i sammenhæng med strategien. Det indebærer blandt andet, at nye projekter fortsat skal have potentiale til at styrke både den grønne og den økonomiske bæredygtighed i fødevareerhvervene. 

En stor del af de projekter, GUDP allerede har sat i gang, arbejder på at forbedre eksisterende metoder og produktionssystemer, mens andre udvikler noget grundlæggende nyt. Begge typer projekter hører hjemme i GUDP, så længe de har nyhedsværdi. I 2021 vil GUDP dog gerne se flere projekter, der bygger på helt nye ideer, også selvom de er forbundet med bådel teknisk og forretningsmæssig risiko.

Netværk skal udbrede resultaterne

I 2021 ser GUDP også gerne flere ansøgninger fra netværksprojekter. GUDP har allerede sat en række netværk i gang, men bestyrelsen ønsker at styrke netværksarbejdet yderligere.

Det er afgørende, at de mange innovative GUDP-projekter deler viden og erfaringer, og at nye projekter bygger videre på resultater, som allerede er opnået. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at nye netværksprojekter involverer både igangværende og afsluttede projekter inden for deres felt. På den måde sikrer man størst mulig vidensdeling og udvikling i arbejdet med fødevaresektorens udfordringer.

Målet er, at der i 2021 skal etableres mindst fire nye netværk, herunder mindst ét, som involverer eksisterende og afsluttede projekter.

 

 

 

Ansøgninger runde I

Indkaldes i december 2020
Ansøgningsfrist:
2. marts 2021 kl. 12.00

Ansøgninger runde II

Indkaldes i juni 2021
Ansøgningsfrist:
2. september 2021 kl. 12.00