GUDP fortsætter satsning på dansk planteprotein til foder og fødevarer

09-12-2020

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har netop uddelt 80 millioner til en bred vifte af projekter, som udvikler teknologi og metoder, der kan styrke grøn omstilling i fødevaresektoren.

Se listen over de nye projekter her

Nye sorter af hestebønner, som kan erstatte importeret soja, fermenteringsteknologi, der gør fødevarer baseret på græs og ærter så velsmagende, at de udkonkurrerer kødet, og metoder til at høste græs på lavbundsjorde med et minimalt udslip af klimagasser.

Det er nogle af mest markante udviklingsprojekter, som GUDP's bestyrelse netop har valgt at støtte med sammenlagt 80 millioner kroner fra programmets ordinære pulje. I alt tolv projekter får støtte, programmet.

De nye projekter repræsenterer en stor bredde både i indhold og omfang. Det mindste projekt får knap 300.000 kr. til at etablere et netværk for svineproducenter, som vil udveksle viden og erfaring om skov-landbrug med grise. Det største er et projekt inden for planteforædling til 15 millioner kroner.

Fortsat satsning på planteprotein

GUDP fortsætter med den nye uddeling sin satsning på innovative projekter, der arbejder med udvikling af dansk produceret planteprotein til både foder og fødevarer.

”Vi lægger vægt på at have en bred projektportefølje inden for hele fødevaresektoren på tværs af værd-kæden og på at fremme teknologi og metoder, som kan løse de aktuelle miljø- og klimaudfordringer, erhvervet står over for,” siger GUDP´s formand Mikael Thinghuus.

”I 2020 har vi således prioriteret udviklingen af alternative proteinkilder højt, fordi der er et behov for at finde erstatninger til importeret soja. Vi ser samtidig en markedsudvikling med kraftig vækst i efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer, og derfor er det naturligt, at GUDP prioriterer udvikling på det område højt,” siger han.

15 millioner til hestebønner

Topscoreren blandt de nye projekter er således et forædlingsprojekt, som skal udvikle nye sorter af hestebønner til foder, som er egnet til det danske klima og har bedre proteinkvalitet end de sorter, man dyrker i dag.

Hvis forædlingsarbejdet lykkes, vil det blive muligt at erstatte en større del af sojaindholdet i husdyrfoderet med danske hestebønner.

På proteinområdet støtter GUDP desuden et fødevareprojekt, som udvikler nye fermenterings- og forarbejdningsmetoder, der kan forbedre smagen i proteinrige planteprodukter af bl.a. ærter og græs. Målet er at skabe velsmagende ingredienser til plantebaserede fødevarer med så højt indhold af protein, at de kan være et velsmagende alternativ til kød på middagsbordet.

GUDP har desuden i denne omgang bl.a. givet støtte til sensorstyret vandrensning på dambrug, sikker UV-pasteurisering af mælk, UV kombi-lys i stalde, automatisering af dataflowet ved håndtering af husdyrgødning, digital jordbundskortlægning og mere miljøvenlig produktion af potteplanter.

Yderligere information: www.gudp.dk