Forlængelse af S3- og F1-autorisationer i MAB

22-12-2020
Pesticider

Det kræver en autorisation at bruge pesticider til bejdsning af udsæd og kartofler, og det kræver autorisation at forhandle pesticider til ikke-professionel brug, dvs. til private, der anvender pesticider i fx deres haver. Da det endnu ikke muligt at komme på de nye kurser, der giver adgang til disse autorisationer, forlænger Miljøstyrelsen alle S3- og F1-autorisationer i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler (MAB) frem til 1. april 2021.

Nye e-læringskurser lanceres 1. februar

Forlængelsen er begrundet med, at e-læringskurset for S3-bejdsecertifikat og F1-forhandlercertifikat først kan tilgås pr. 1. februar 2021. Herefter er der behov for, at medarbejderne får tid til at gennemføre denne e-læring og herefter fornyr deres autorisation i MAB.

Forlængelsen sker på baggrund af en generel dispensation fra kravene om, at det kræver gyldige S3- og F1-autorisationer, hvis man hhv. ønsker at købe og anvende plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til bejdsning af udsæd og kartofler eller at sælge ikke-professionelle plantebeskyttelsesmidler til private.

Miljøstyrelsen fremsender et brev til e-Boks til de personer, der har en S3- eller F1-autorisation, der udløber i perioden frem til 1. april 2021, I brevet fremgår, at disse autorisationer forlænges til 1. april 2021. Endvidere vil styrelsen udsende endnu en nyhed omkring 1. februar, når e-læringskurserne kan tilgås. Inden da inviterer Miljøstyrelsen branchen til et møde, hvor e-læringskurserne bliver præsenteret.

Bejsepersonale og S3-autorisation

Personer, der er beskæftiget med bejdsning, skal enten være i besiddelse af en S1- eller en S3-autorisation. En S1-autorisation fås via et gennemført sprøjtecertifikatkursus. Personer, der udelukkende bejdser udsæd og kartofler mv. og som derfor ikke har behov for en S1-autorisation men kun en S3-autorisation, skal tage e-læringskurset, når det bliver lanceret. Frem til da kan bejdsepersonale fortsat varetage opgaver vedr. bejdsning af kartofler, korn mv. uden at være i besiddelse af en S3-autorisation.

Forhandlere af pesticider til private haveejere

Endvidere gælder der et krav om, at alle virksomheder, der forhandler pesticider til ikke-professionelle brugere, skal have mindst en person ansat, der har F1-autorisation.  Forhandlere, der sælger pesticider godkendt til ikke-professionelle, må frem til 1. april fortsat sælge disse pesticider til deres kunder på trods af, at forhandleren evt. ikke kan opfylde kravet om at have mindst en medarbejder ansat med F1-autorisation.

For yderligere oplysninger kontakt da:

Eja Lund, Obfuscated Email, mobil 29 36 78 86