Dialogmøder om spildevandsforvaltning

15-12-2020
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen holder årlige dialogmøder med kommunerne om spildevandsforvaltningen, som en del af vores løbende samarbejde. Møderne er en vigtig platform til at holde hinanden orienteret om aktuelle emner, der knytter sig til forvaltning på spildevandsområdet.

De tre planlagte regionale dialogmøder blev i år slået sammen til ét webinar som følge af Covid-19 situationen. Webinaret blev afholdt den 2. december 2020.

På programmet var det seneste nye om reguleringen på spildevandsområdet, PULS 2.0 og sammenhængen mellem vandområdeplanerne og spildevand sammen med bl.a. emnerne spildevandshåndtering i ikke kloakerede områder, BAT-begrebet ved spildevandsadministration, afløbskoefficienter og klassificering af kloakledninger.

Der var indlæg fra Miljøministeriets departement, Miljøstyrelsen og Herlev Kommune.

 

PowerPoint slides fra webinaret

Du kan hente PowerPoint slides fra webinaret her.