Covid-19. Miljøtilsynsindsats i 2021

22-12-2020
Industri Landbrug

Miljøministeren dispenserer fra en række krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Som en konsekvens af situationen omkring Covid-19 dispenserede Miljøministeren i 2020 fra en række regler i bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen). Kommunerne vil også være udfordrede på tilsynsområdet i 2021. Ministeren dispenserer som følge heraf også fra krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen i 2021.

Den enkelte tilsynsmyndighed skal i 2021 som udgangspunkt føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsbekendtgørelsens regler foreskriver, men tilsynene ændres i form og omfang. Med dispensationen får kommunerne bl.a. mulighed for, i perioden 1. januar 2021 til og med 28. februar 2021, at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden vil myndighederne ikke nødvendigvis have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentlige.

Der dispenseres ikke for planlagte tilsynsaktiviteter i relation til havbrug og ikke for regler, som er fastlagt i IE-direktivet.

 

Opsamling af erfaringer med digitale tilsyn

Miljøstyrelsen gennemfører i løbet af 2021 et projekt, der har til formål at kortlægge erfaringerne med at føre miljøtilsyn digitalt. Projektets resultater vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen.

Kommunerne opfordres til at bidrage med deres erfaringer med at føre digitale tilsyn i både 2020 og 2021.

 

Dispensationen er sendt til alle landets kommuner.

 

Læs dispensationen her