Stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling er biocidprodukter

25-08-2020
Biocider

Der findes mange forskellige slags mundbind på markedet, og der bliver i Europa markedsført genanvendelige stofmundbind, som er behandlet med kemikalier – for eksempel sølv, kobber eller zink. Formålet med stofferne er tilføre mundbindet en ekstra virkning mod bakterier eller vira.

Kemikalier, der slår bakterier og vira ihjel, er såkaldte biocider og er omfattet af reglerne i biocidforordningen. Et genanvendeligt stofmundbind, der er behandlet med biocider, er derfor et biocidprodukt og er omfattet af godkendelsespligt - enten nu eller inden for de næste par år.

Biocidbehandlede stofmundbind er biocidprodukter i produkttype 2, overfladedesinfektionsmidler.

Aktivstoffet skal være godkendt eller under vurdering

Hvis man vil markedsføre biocidbehandlede stofmundbind, skal man sikre sig, at det aktivstof, som mundbindet er behandlet med, er godkendt eller under vurdering på EU-niveau.

Hvis aktivstoffet fortsat er under vurdering kan produktet markedsføres efter registrering i Produktregisteret. Hvis aktivstoffet er godkendt skal selve produktet først godkendes i Miljøstyrelsen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke godkendte biocidbehandlede stofmundbind.

Hvis aktivstoffet ikke er under vurdering i EU eller godkendelsen er afvist, må mundbindet ikke markedsføres. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at der i dag er ulovlige mundbind på markedet.

Det er producentens ansvar at kunne dokumentere en påstand om, at noget er antibakterielt eller kan slå vira ihjel.

Hvis der i Danmark skulle opstå en mangelsituation på mundbind, og det vurderes at biocidbehandlede stofmundbind kan bidrage til at afhjælpe situationen, vil Miljøstyrelsen kunne udstede midlertidige dispensationer.

Miljøstyrelsens biocid-helpdesk kan vejlede om reglerne til både producenter, indkøbere og borgere.

Der gælder andre regler for mundbind, der er at betragte som værnemidler eller medicinsk udstyr. Her er det hhv. Sikkerhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens regler, der fastsætter kravene til mundbindene.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om vejledning om personlige værnemidler på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se oversigten over aktivstoffer, der bliver behandlet i EU her.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside for information om mærkning af stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling.

For yderligere oplysninger

Kontakt Miljøstyrelsens helpdesk: Obfuscated Email