Populær fiskesø dækket af sort plast

17-08-2020
Pesticider Landbrug

Undsluppen akvarieplante bekæmpes med utraditionelle metoder i sø på Sjælland.

Foto: Miljøstyrelsen.

Ved Hedeland nær Roskilde kan man se, hvordan det ser ud, når en hel sø bliver dækket med sort plast.

Søen hedder Fiskesø og den såkaldte skyggedug er lagt ud for at bekæmpe den sydamerikanske vandplante carolina cabomba, der de sidste år har bredt sig uhæmmet i søen.

”Det ser voldsomt ud, når man ser en hel sø dækket til, men formålet er at hjælpe naturen og de mange forskellige planter, der tidligere fandtes i søen. I dag har den undslupne akvarieplante carolina cambomba fuldstændig overtaget søen, siger biolog Julian Dons Henriksen fra Miljøstyrelsen.

""Den uønskede akvarieplante står tæt i Fiskesø. Foto: Miljøstyrelsen.

Den sorte skyggedug på søens overflade lukker lyset ude, så planterne ikke kan vokse, men i stedet uddør. Bagefter kan de oprindelige planter vende tilbage.

”Vi sætter hårdt ind, for skrækscenariet er, at planten spredes til andre søer,” siger Julian Dons Henriksen.

De uønskede vandplanter stammer sandsynligvis fra et privat hobbyakvarium, der er blevet tømt ud i søen. Blot en lille stump stængel er nok til at planten kan opformere sig.

Den sorte skyggedug er spændt ud i en flydende trærammer, der samlet dækker ca. 900 kvadratmeter.

Indsatsen mod den undslupne akvarieplante blev indledt i 2019. Det har vist sig, at vandplanten er mere spredt end først antaget, og derfor afprøves nu den nye metode. Det er meningen, at skyggedugen skal flyttes til den sydlige del af fiskesøen til næste år.