Miljøstyrelsen har rettet op på mangler efter Rigsrevisionens kritik af pesticidområdet

19-08-2020

Miljøstyrelsen har foretaget tilfredsstillende tilpasninger og har imødekommet alle kritikpunkter, som Rigsrevisionen har rejst af styrelsens forvaltnings- og administrationsgrundlag på pesticidområdet. Det fremgår af Kammeradvokatens rapport, der netop er oversendt til Folketinget.

Kammeradvokaten har nu færdiggjort sin rapport af pesticidområdet i Miljøstyrelsen, og den grundige gennemgang viser, at der er tilfredshed med Miljøstyrelsens tilpasninger.

Rigsrevisionen kritiserede i sin beretning til Statsrevisorerne om ”Sikring af grundvandet mod pesticider” fra december 2019 Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet, forvaltning af dispensationer til pesticidmidler og kontrol med indberetninger. Konkret rettede Rigsrevisionen kritik af Miljøstyrelsens forvaltnings- og administrationsgrundlag og angik:

  • Mangelfulde beskrivelser af sagsbehandlingsprocedurer, sagsgange og dokumentationskrav.
  • Mangelfuldt fokus på at følge op på efterlevelsen af egne procedurer, sagsgange og dokumentationskrav.
  • Behov for ledelsesmæssigt fokus på området i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har taget kritikken fra Rigsrevisionen meget alvorligt og har siden da arbejdet målrettet med et helt nyt forvaltnings- og administrationsgrundlag, der sikrer at tilliden til Miljøstyrelsens forvaltning af området kan blive genoprettet.

Rigsrevisionens undersøgelse dækker en periode frem til udgangen af 2018. Som opfølgning på beretningen har Kammeradvokaten vurderet Miljøstyrelsens forvaltnings- og administrationsgrundlag fra 1. januar 2019 og frem.

Det opdaterede forvaltnings- og administrationsgrundlag implementeres nu i Miljøstyrelsen med øjeblikkelig virkning.